สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2024   69  
2 Jun 2024   65  
3 Jun 2024   47  
4 Jun 2024   85  
5 Jun 2024   62  
6 Jun 2024   71  
7 Jun 2024   79  
8 Jun 2024   67  
9 Jun 2024   39  
10 Jun 2024   61  
11 Jun 2024   81  
12 Jun 2024   99  
13 Jun 2024   89  
14 Jun 2024   87  
15 Jun 2024   61  
16 Jun 2024   84  
17 Jun 2024   93  
18 Jun 2024   64  
19 Jun 2024   87  
20 Jun 2024   52  
21 Jun 2024   59  
22 Jun 2024   68  
23 Jun 2024   67  
24 Jun 2024   73  
25 Jun 2024   80  
26 Jun 2024   77  
27 Jun 2024   75  
28 Jun 2024   70  
29 Jun 2024   75  
30 Jun 2024   48