สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2024   60  
2 May 2024   82  
3 May 2024   84  
4 May 2024   51  
5 May 2024   64  
6 May 2024   97  
7 May 2024   61  
8 May 2024   105  
9 May 2024   99  
10 May 2024   65  
11 May 2024   64  
12 May 2024   46  
13 May 2024   75  
14 May 2024   54  
15 May 2024   92  
16 May 2024   74  
17 May 2024   71  
18 May 2024   62  
19 May 2024   73  
20 May 2024   68  
21 May 2024   114  
22 May 2024   59  
23 May 2024   74  
24 May 2024   59  
25 May 2024   58  
26 May 2024   60  
27 May 2024   63  
28 May 2024   118  
29 May 2024   90  
30 May 2024   77  
31 May 2024   71