สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2024   57  
2 Feb 2024   68  
3 Feb 2024   58  
4 Feb 2024   66  
5 Feb 2024   60  
6 Feb 2024   74  
7 Feb 2024   75  
8 Feb 2024   88  
9 Feb 2024   60  
10 Feb 2024   49  
11 Feb 2024   64  
12 Feb 2024   49  
13 Feb 2024   72  
14 Feb 2024   90  
15 Feb 2024   47  
16 Feb 2024   94  
17 Feb 2024   64  
18 Feb 2024   50  
19 Feb 2024   76  
20 Feb 2024   55  
21 Feb 2024   69  
22 Feb 2024   69  
23 Feb 2024   73  
24 Feb 2024   60  
25 Feb 2024   59  
26 Feb 2024   67  
27 Feb 2024   78  
28 Feb 2024   60  
29 Feb 2024   70