สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2024   70  
2 Jan 2024   88  
3 Jan 2024   73  
4 Jan 2024   76  
5 Jan 2024   79  
6 Jan 2024   58  
7 Jan 2024   74  
8 Jan 2024   83  
9 Jan 2024   80  
10 Jan 2024   60  
11 Jan 2024   83  
12 Jan 2024   76  
13 Jan 2024   52  
14 Jan 2024   56  
15 Jan 2024   65  
16 Jan 2024   72  
17 Jan 2024   74  
18 Jan 2024   62  
19 Jan 2024   59  
20 Jan 2024   45  
21 Jan 2024   48  
22 Jan 2024   71  
23 Jan 2024   49  
24 Jan 2024   67  
25 Jan 2024   60  
26 Jan 2024   109  
27 Jan 2024   50  
28 Jan 2024   77  
29 Jan 2024   72  
30 Jan 2024   50  
31 Jan 2024   53